POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czego dotyczy niniejsza informacja

Administratorem danych osobowych klientów jest V-strom.pl Andrzejówka 8, 33-370 Muszyna. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych administratorem danych jest V-strom.pl znajdujący się pod adresem 33-370 Muszyna, Andrzejówka 8 (dalej „my” lub „nas”).

Dokładamy pełnych starań aby spełnić wszystkie oczekiwania odwiedzających nas klientów i osób. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna dlatego zalecamy zapoznać się z poniższą treścią dotyczącą prywatności. Niniejsza informacja opisuje: 


• Rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych. 
• Kiedy i w jaki sposób możemy udostępnić dane osobowe w innym organizacjom. 
• Sposób uzyskania dostępu i aktualizacji swych danych osobowych. 

Gromadzenie danych osobowych 

Przy rejestracji podawane dane:

• Twoje dane logowania konta, takie jak adres email i hasło. 

W celu dokonania zakupu podajesz nam: 

• Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu. 

Podczas przeglądania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych możemy gromadzić informacje nt.:

• Preferencji dotyczących przeglądanych przedmiotów.
• Aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. 
• Kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji. 
• Sposobu uzyskania dostępu do naszych usług, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki. 
• Preferencji społecznych, zainteresowań i aktywności. 


W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą bądź jeśli bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach i kwestionariuszach na temat naszych usług możemy gromadzić:

• Dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe. 
• Szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Ciebie wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączając wszelkie zawarte w nich linki, z których skorzystasz. 


Inne źródła danych osobowych 

• Możemy korzystać z danych osobowych z innych źródeł, takich jak wyspecjalizowane firmy, które dostarczają informacje, partnerzy handlowi i rejestry publiczne. 
• W przypadku logowania się do naszych platform i usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje. 

Udostępniane dane osobowe innych osób

• Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach zakupu. 
• Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych 

Otrzymane dane osobowe używamy na różne sposoby opisane poniżej.

Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług 

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Twoim kontem, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić, i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów. 

Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności związanej z naszą firmą.

Dane osobowe wykorzystujemy w celu zarządzania i ulepszania naszych produktów, stron internetowych, aplikacji mobilnych, programów lojalnościowych lub nagród dla klientów i innych usług. 

Chcemy mieć pewność, że wiadomości marketingowe odnoszące się do naszych produktów i usług, a także komunikacja pochodząca od naszych dostawców, partnerów handlowych, włączając reklamy internetowe, są dopasowane do Twoich zainteresowań. 

W tym celu możemy korzystać z danych osobowych, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania, co pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi możesz być najbardziej zainteresowany/-a. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące dla Ciebie. 

Śledzenie zachowań w sieci i dokonywanych zakupów pomaga nam lepiej zrozumieć Ciebie jako klienta, a to pozwala nam dostarczać spersonalizowane oferty i usługi. 

Możemy również mierzyć poziom odpowiedzi na komunikację marketingową odnoszącą się do oferowanych przez nas produktów i usług, co pozwala nam oferować produkty i usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako klienta. 

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas spersonalizowanych usług, w dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje kontaktując się z nami na email sklep@v-strom.pl. Zaktualizujemy nasze dane tak szybko, jak to możliwe. 

Nawiązywanie interakcji z klientem 

Chcemy zapewnić lepszą obsługę klienta, więc w przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu udzielenia wyjaśnień lub wsparcia. 

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania wszelkimi promocjami i konkursami, w których zechcesz uczestniczyć, włączając te organizowane we współpracy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. Na przykład, jeśli wygrasz nagrodę. 

Możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w badaniach klientów, ankietach i innych badaniach rynku.

Aby pomóc nam lepiej poznać Cię jako klienta i aby być w stanie zapewnić obsługę i komunikację marketingową (w tym reklamy internetowe dopasowane do Twoich zainteresowań), możemy łączyć dane osobowe gromadzone podczas dokonywania zakupów w biurach z danymi osobowymi pochodzącymi z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych źródeł. 

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

Komunikacja podczas marketingu

Od czasu do czasu możemy wysłać oferty reklamowe i wiadomości o naszych produktach. Będziemy to robić za otrzymaniem zgody na otrzymywanie takich wiadomości.

Przy zakupach lub rejestracji zostaniesz zapytany/-a, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe oraz o wybór sposobu kontaktu. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe w Internecie, kontaktując się z nami na email sklep@v-strom.pl. 

Nadal możesz otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych zamówień i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług


Udostępnianie danych partnerom handlowym i usługowym

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług. 

Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom. 

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych co stosujemy.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz. Nie przekazujemy tzw wrażliwych danych.

Udostępnianie danych organom państwowym 

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

Ochrona danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. 


Bezpieczeństwo w znacznej mierze zależy także od użytkownika! Po wybraniu/otrzymaniu hasła do konta i innych danych indywidualnych na naszym sklepie właściciel tych danych zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa w ich przechowywaniu i udostępnianiu.


Uzyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przesyłane do i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Archiwizacja danych

Będziemy przechowywać dane tak długo jak to jest niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia obecnych wymogów prawnych i regulacyjnych w naszym kraju. Po tym czasie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe  z naszego systemu a także archiwum. Odzyskanie tych danych po usunięciu nie będzie możliwe a właściciel tych danych nie będzie miał wglądu do informacji jakie posiadaliśmy ze względu  na ich brak w naszej bazie i archiwum.

Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimowości.

Informacja o plikach cookie i innych programach Cookies

Pliki "cookie" to małe pliki, które posiadają i gromadzą zazwyczaj małe ilości danych zazwyczaj nie personalnych a o sprzęcie, zainteresowaniach i innych informacjach. Pozwalają na spersonalizowanie strony i możliwości funkcjonalne na stronach internetowych i w aplikacjach. Dzięki tym plikom odwiedzający nasz sklep otrzymuje informacje typowo dobrane pod jego zainteresowania i przystosowane do wyświetlania na sprzęcie jaki obecnie używa. Zapoznaj się z naszą oddzielną Informacją o plikach 'cookie', która znajduje się na naszej stronie. Polityka Cookies

Linki do zewnętrznych stron i sklepów 

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Dodatki mediów społecznościowych i innych aplikacji 

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, które określiły własne zasady ochrony prywatności.

Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

Uzyskiwanie dostępu do udzielonych danych osobowych oraz ich aktualizacja i reklamacja

Masz prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możesz skontaktować się z nami poprzez poprzez email sklep@v-strom.pl z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Ciebie danych osobowych, którymi dysponujemy. 

Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Twoje dane osobowe. W miarę możliwości dostęp do danych zostanie zapewniony bezpłatnie, z wyjątkiem zażądania kolejnych kopii danych, w którym to przypadku możemy pobrać uzasadnioną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych. 

Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić. 

Można również poprosić o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji. 

Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. 

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Dążymy do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli jesteś niezadowolony/-a z naszej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. 

Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przez nas gromadzone i wykorzystywane pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków: 

• Posiadamy Twoją zgodę; 

Przykład: Konto klienta 

Udzielasz nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych podczas rejestracji konta klienta. 

• Jest to niezbędne w celu zawarcia z nami umowy lub podjęcia pożądanych działań przed zawarciem umowy; 

Przykład: Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług 

Musimy przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania Twoim kontem lub zamówieniem, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich zamówień i ewentualnego zwrotu kosztów. 

• Jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego; 

Przykład: Udostępnianie danych osobowych organom regulacyjnym/państwowym 

Możemy korzystać z danych osobowych, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania, co pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi możesz być najbardziej zainteresowany/-a. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące dla Ciebie. 

W przypadku konieczności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, na przykład danych dotyczących zdrowia ze względów medycznych, zrobimy to tylko w przypadku spełnienia jednego lub większej liczby dodatkowych warunków. Na przykład, posiadamy Twoją wyraźną zgodę; jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby, a klient jest fizycznie lub prawnie niezdolny do udzielenia zgody; jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; jest to niezbędne ze względu na istotny interes publiczny.

Zmiany w regulaminie

Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatności.